Til sagsbehandleren

Som sagsbehandler i en kommune kan du naturligvis altid ringe eller skrive og høre nærmere. Kontakt os med det samme, hvis du vil vide mere om vores misbrugsbehandling af unge på et opholdssted med intensiv døgnbehandling. 

Vi arbejder målrettet og dedikeret på at give de unge en ny, meget bedre og mere resursestærk start på deres ungdoms- og voksenliv. Målsætningen om en ny start for vores elever deler vi med de kommuner og sagsbehandlere, som vi samarbejder med omkring forløbene. - Og netop et tæt samarbejde mellem anbringende kommune og ledelse og behandlere på UNG er nøgleord i vores tilgang. Samarbejdet er også afgørende for de unges succes - både på den korte og helt lange bane i livet.

Du er naturligvis velkommen til at forhøre dig nærmere om ledige pladser, vores måde at arbejde på, personalet, resultater af behandlingen osv. Vores priser, godkendelser mv. ligger på Tilbudsportalen og kan fremsendes ved henvendelse. 

Vores holdning er, at vi gør det, der virker. - Og vi gør det, vi siger, vi gør. - Sådan er det også i vores samarbejde og vores kommunikation med de forskellige kommuner.

-----

Helt kort, så er UNG et opholdssted som er højt specialiseret og intensiv døgnbehandling - nogle kalder det døgninstitution. Målgruppen er unge med omsorgssvigt, psykiatriske problemstillinger, kriminelle problemstillinger og misbrug. Vi modtager ikke voldelige og udadreagernde unge.

Vi behandler 13-25-årige med en række ekstremt tunge problemstillinger. Ofte kommer de unge med psykiatriske diagnoser som ADHD, selvskadende adfærd, OCD og misbrug af alkohol, hash, kokain, herion, MDMA, ecstasy og andre euforiserende stoffer. Vi har et tæt samarbejde med specialister og eksperter i udsatte unge og rusmidler. Det er fx psykiatere, psykologer og socialrådgivere.

Vi har eksisteret i mange år og er en del af en fond, hvis formål er at hjælpe mennesker med misbrugsproblemer til et godt liv uden stoffer og vold. Der er ikke private, økonomiske interesser bag Hjulsøgård UNG.

Se os på Tilbudsportalen her:

Tilbudsportal

Vælg UNG fordi

Vi er højt specialiserede, ordentlige og grundige.
 Har gode og langtidsholdbare resultater.
 Egen skole med dygtige lærere.
Bruger intensiv gruppeterapi og individuel terapi.
Vi brænder for de unge. Det kan de godt mærke.
Det er en god investering i den ugens liv og fremtid som borger.

Kontakt os

Følg os på Facebook

Små og store ting fra vores hverdag. Se, hvad vi har gang i på Face. 

Hjulsøgård UNG er et socialpædagogisk opholdssted i Jylland | Frøstrupskovvej 81 | 6800 Varde | Tlf.: 7550 1313 | Kontakt | CVR nr. 27341098