Til sagsbehandleren

Som sagsbehandler i en kommune kan du naturligvis altid ringe eller skrive og høre nærmere. Kontakt os med det samme, hvis du vil vide mere om vores misbrugsbehandling af unge på vores opholdssted med døgnbehandling eller bosted.

Du kan også forhøre dig om ledige pladser, vores måde at arbejde på, personalet, resultater af behandlingen osv. Vores priser, godkendelser mv. ligger på Tilbudsportalen og kan fremsendes ved henvendelse. 

Vores holdning er, at vi gør det, der virker. - Og vi gør det, vi siger, vi gør. - Sådan er det også i vores samarbejde og vores kommunikation med de forskellige kommuner.

Helt kort, så er UNG et opholdssted som er højt specialiseret, intensiv døgnbehandling - nogle kalder det døgninstitution - af unge med omsorgssvigt, psykiatriske problemstillinger og misbrug. Vi behandler unge med nogle meget tunge problemstillinger, ofte med psykiatriske diagnoser som ADHD, selvskadende adfærd, OCD og misbrug af hash, kokain, herion, MDMA, ecstasy og andre euforiserende stoffer.

Hvis du står med en ung, hvor det virkelig brænder på i forhold til misbrug, og der er brug for en hurtig og fleksibel indsats, har vi en akutafdeling: UNG AKUT.
Se os på Tilbudsportalen her:

Tilbudsportal

Vælg UNG fordi

Vi er højt specialiserede, ordentlige og grundige.
 Har gode og langtidsholdbare resultater.
 Egen skole med dygtige lærere.
Bruger intensiv gruppeterapi og individuel terapi.
Vi brænder for de unge. Det kan de godt mærke.
Det er en god investering i den ugens liv og fremtid som borger.

Kontakt os

Følg os på Facebook

Små og store ting fra vores hverdag. Se, hvad vi har gang i på Face. 

Hjulsøgård UNG er et socialpædagogisk opholdssted i Jylland | Frøstrupskovvej 81 | 6800 Varde | Tlf.: 7550 1313 | Kontakt | CVR nr. 27341098