patientsikkerhed

Læs rapport fra seneste kontrolbesøg

Tilsynsrapport
Resume til offentliggørelse

Medicinhåndtering
Personale og ledelse på Hjulsøgård Ung håndterer dagligt medicin. Det er vigtigt at hvert trin i medicinhåndteringen udføres korrekt, og at vi som sundhedspersoner uden for sygehussektoren kender vores opgaver og vores ansvar. Arbejdsgange og processer for medicinhåndtering skal være beskrevet i instrukser, som vi desværre ikke har kunnet påvise overfor Styrelsen for Patientsikkerhed, efter et tilsyn den 13. april. Derfor har vi midlertidigt fået et påbud om at indstille al medicinhåndtering på Hjulsøgård UNG. Vi arbejder i øjeblikket på at få påbuddet ophævet.

Resume til offentliggørelse 2021.04.14.

Resume til offentliggørelse 2021.09.16.